Tools

Dakadviseur alles over platte daken

woensdag, 24 juli 2024

Dam Dak Advies

Dam Dak Advies Peperstraat 13
8601 CH Sneek
Telefoon: 0515-438843
Klik hier voor de website
Een onafhankelijk advies- & calculatiebureau voor platte daken. Ons doel is objectief te werken in het belang van de opdrachtgever.

De vakgebieden van Dam Dak Advies zijn:
  • Renovatie adviezen
  • Inspectie en onderhoud adviezen
  • Bestek en aanbesteding
  • Calculatie
  • Wateraccumulatie
  • Windbelasting berekeningen
  • Bouwfysische berekeningen
  • Arbitrage
  • Voorlichting en kennisoverdracht
De ervaring leert dat de meeste problemen meestal niet te wijten zijn aan materiaalfouten maar voortvloeien uit een slecht ontwerp, materiaalkeuze, slechte uitvoering of een ondeskundig advies.

Maak van uw dak geen sluitpost!!!!
Neem vrijblijvend contact met Dam Dak Advies op, voor een oriënterend gesprek. 

"lekkage in een gebouw is één van de ergste ongemakken en veroorzaakt vaak veel gevolgschade!"

> Routekaartje
  Hits: 2408
RSS Feeds