Tools

Dakadviseur alles over platte daken

maandag, 06 feb 2023

Ekogras Dakbegroeing


Klik hier voor de website
Door EKOGRAS Dakbegroeiing wordt de nadruk zoveel mogelijk gelegd op de toepassing van natuurlijke en/of milieu vriendelijke materialen. Groot voordeel van dakbegroeiing is het feit dat het functioneert als een spons.

Het grootste gedeelte van de neerslag (tot wel 70%) wordt gebufferd, verdampt en wordt aangewend voor de groei. Hierdoor wordt het rioolstelsel enorm ontlast.

De diverse EKOGRAS systemen onderscheiden zich van de verder op de markt aanwezige systemen door de wijze waarop het benodigde water wordt gebufferd.

Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van voorgevormde platen of matten waarin een bepaalde hoeveelheid water blijft staan. In plaats daarvan wordt het water op een natuurlijke manier gebonden in het substraat van voornamelijk vulkanische oorsprong, het zogenoemde SEDUGRAN groeisubstraat.

Hierdoor vindt er een meer gereguleerde groei plaats. De overgang naar een extreem droge periode kan hierdoor zonder problemen door de begroeiing worden ondergaan. Dit geldt niet alleen voor de extensieve begroeiing maar ook voor de begroeiing van kruidachtige en heesters. De aanwending van een vast beregeningssysteem is dan ook nimmer benodigd. Dit is een zeer sterk punt van de EKOGRAS Dakbegroeiingssystemen.??

Het woonklimaat onder een groendak verbetert sterk door de minder sterk optredende schommelingen in temperatuur, luchtvochtigheid, geluidsoverdracht, etc. De dakbedekking wordt afgeschermd waardoor de levensduur zeer sterk wordt verlengd. De kans op optredende beschadigingen worden nihil, etc. Voor de omgeving zijn er de voordelen als stofbinding, begroting van het levensgebied voor plant, dier en mens en niet te vergeten het visuele effect.

  Hits: 329
RSS Feeds