Tools

Dakadviseur alles over platte daken

woensdag, 24 juli 2024

Rosendaal & Van Lith


Klik hier voor de website
Daktuinen zijn steeds meer in opkomst. Er zijn dan ook steeds meer mogelijkheden om een daktuin aan te laten leggen.
Het aantal typen daktuinen is zeer gevarieerd. Het gaat van mos-/sedumdaken tot intensieve daktuinen die bijna niet te onderscheiden zijn van ‘normale' tuinen.

De keuze voor een type daktuin hangt heel erg samen met de constructie van het dak. Sedumdaken (vetplanten) zijn toepasbaar op lichtere dakconstructies dan een daktuin waar intensieve beplanting op wordt aangebracht. Naast de draaglast van een dak zijn uiteraard de wensen van de opdrachtgever van belang.

Wat zijn de voordelen van een daktuin?

* begroeide daken warmen in de zomer minder snel op en koelen in de winter minder snel af;
* Goed begroeide daktuinen houden hemelwater deels vast. Hierdoor stroomt er minder water direct het riool in;
* De dakbedekking wordt door de tuin die erop ligt beschermt tegen de extreme omstandigheden die op een dak kunnen voorkomen; in sommige gevallen betekenen die extremen temperatuursverschillen van -20°C tot +70°C. Door deze bescherming gaat de dakbedekking langer mee.

De kosten per m2 voor de aanleg van een daktuin liggen hoger dan voor een reguliere tuin. Deze kosten zitten voornamelijk in de extra logistiek en daktuinmaterialen die noodzakelijk zijn voor de aanleg.

Subsidies
Steeds meer gemeenten zien de positieve uitwerking van daktuinen in en gaan over tot het verstrekken van subsidie voor de aanleg van daktuinen. Enkele stadsdelen van de gemeente Amsterdam verstrekken deze subsidies inmiddels ook. De subsidie geldt niet alleen voor de aanleg van de daktuin maar ook voor de kosten van een berekening door een constructeur. Particuliere eigenaren, VVE's, woningcorporaties en bedrijven kunnen de subsidie aanvragen.

  Hits: 296
RSS Feeds